Công dân toàn cầu - Công dân toàn cầu


Hỏi đáp định cư


Công dân toàn cầu đã làm thay đổi cơ bản các khái niệm về biên giới, lãnh thổ, văn hóa, quản lý và tư pháp quốc tế. Công dân toàn cầu có tên tiếng Anh viết tắt là Global Citizen.Ở Việt Nam, khái niệm công dân toàn cầu – Global Citizen đã xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ ba nhưng chưa có một định nghĩa rõ ràng, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản, những công dân toàn cầu – họ là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, có thể có một hay nhiều hơn một quốc tịch.

Nền tảng của một công dân toàn cầu người Việt là nắm bắt được xu thế, không ngừng học hỏi thế giới nhưng vẫn ý thức được bản thân, dân tộc và đất nước. Ngoài ra, thế hệ trẻ cần phải rèn luyện được khả năng trình bày quan điểm, luôn lắng nghe ý kiến của người khác để chắt lọc được những cái hay, cái đẹp để biến công dân toàn cầu trở thành cơ hội của mình.Xem thêmCông ty tư vấn đầu tư và định cư quốc tế uy tín tại Việt Nam